E-Quotations CAREERS

Hindi Hand Writing Competition Result of Std 5th to 7th for the year 2019-20

COMPETITION NAME : HINDI HAND WRITING  DATE:10/02/19
CLASS  DIV NAME OF THE STUDENT RANK
5 A KHUSHI MAYEKAR 1
5 A PRATHAMESH SONAR 2
       
5 B ANSHIKA CHAUHAN 1
5 B SHREYA SONAR 2
       
5 C BHAIRAVI ZOPE 1
5 C SHRIYA JOSHI 2
       
5 D RITALI GAIKWAD 1
5 D VIBHUTI GAIKWAD 2
       
5 E VAIDEHI MHATRE 1
5 E POOJA YADAV 2
5 E PRATIK GUPTE 3
       
6 A PRIYANSHI JHA 1
6 A RISHIKA KALAMBE 2
6 A SANIYA DIGHE 3
       
6 B KUNJAL CHOUDHARY 1
6 B SAMEERA APASTYE 2
6 B GAYATRI DHANGAT 3
       
6 C VEDANT PATIL 1
6 C PRANJAL MANE  2
       
6 D JUEELI RAO 1
6 D SWAROOP PARADKAR 2
       
6 E NANDINI SANYASI 1
6 E HONEY CHAKRAWARTY 2
6 E VEDANT NAGALE 3
       
7 A RAJKUMARI VELMURUGHAN 1
7 A SHLOK PAWASE 2
7 A SAKSHI JADHAV 3
       
7 B BANDANA BURMAN 1
7 B AARYA KUMBHAR 2
7 B BANSI COPDA 3
       
7 C SMIT PATIL 1
7 C CHIRAG KUWAR 2
7 C ARCHANA SINGH 3
       
7 D NEETI SENGANI 1
7 D CHAITNYA JADHAV 2
7 D KALASHREE GURAV 3

Announcement